Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kampanya Koşulları

Bu kampanya Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. tarafından MPİ’nin 02.10.2020 tarihli ve 40453693- 255.01.02-E.7742 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 06.10.2020 (saat 00:01)- 22.12.2020 (saat 23:59) tarihleri arasında www.iyibuyusuniyiyasasin.com (ücretsiz) internet sitesindeki Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.’ye ait markalarla ilgili hizmet ve tanıtımları izledikten sonra, ilgili alandaki katılım formunu ad, soyad, adres, telefon, e-posta, bilgileriyle doldurup gönderdiklerinde 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Katılımlarda ad- soyad-telefon bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kampanya sonunda yapılacak çekilişte 500 kişi 200,00 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki ikramiyesi kazanacaktır. Hediye çekleri, 30.09.2021 tarihine kadar www.hepsiburada.com internet sitesinden yapılacak sadece Nestle SMA Optipro 3 alışverişlerinde geçerli olacaktır. Nakde çevrilemez, talihli dışında kullanılamaz. Her çek tek sefer kullanılabilir ve başka kampanyalar ile birleştirilemez. Çekiliş 05.01.2021 tarihinde saat 10.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu- İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 11.01.2021 tarihinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler 26.01.2021, yedek talihliler 10.02.2021 tarihine kadar kimlikleri, iletişim bilgileri ve ikramiye kazanılan fiş/fatura ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan ve istenilen belgeleri teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Bu çekilişe Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde ikramiyeleri verilmez. KDV ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Katılımcıların kişisel verileri, ilgili mevzuata uygun ve www.iyibuyusuniyiyasasin.com’da kapsamda kampanya süresince kaydedilecek ve ilgili iş ortakları ile paylaşılacaktır. Kampanyaya katılarak katılımcılar kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmelidirler. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği
Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé Türkiye” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2.    Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Nestle Türkiye tarafından düzenlenen çekilişe katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için, tarafınıza ait isim soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres çekilişe katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması, Nestle Türkiye’nin çekilişi düzenlemesi ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amaçları ve çekilişin kazanılması halinde iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. 

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla çekilişin düzenlenmesi için çalıştığımız şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

5.Veri Sahibinin Hakları
Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak, 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestle.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi#s14 linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya 
  • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Arama

Aradığınızı bulamadınız mı?
Bebeğiniz için ne arıyorsunuz?

Aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için Akıllı Arama Motorumuzu deneyin.