Büyüme Çiçeği Gelişim Çizelgeleri | İyi Büyüsün İyi Yaşasın

Büyüme Çiçeği Gelişim Çizelgeleri

FAVORİLERE
EKLE

Bebeğiniz yaşına uygun şekilde gelişiyor mu?

Büyüme çizelgelerini kullanarak bebeğinizin gelişimini takip edebilir ve gelişiminin beklenen büyüme düzeni ile uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz.

8
8

Bebeğiniz yaşına uygun şekilde gelişiyor mu?

Büyüme çizelgelerini kullanarak bebeğinizin gelişimini takip edebilir ve gelişiminin beklenen büyüme düzeni ile uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz.

Büyüme çizelgeleri

Herhangi bir çocuğun büyümesinin sağlıklı olup olmadığına, normal çocukların büyümeleri ile karşılaştırılarak karar verilir. Bunun için kullanılan yöntem yaşa göre büyüme eğrileridir (persentil eğrileri). Bu eğriler, cinsiyet, yaş ve ırka göre hazırlanır. Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarda, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri Hekimleri (Çocuk Sağlığı Derneği) tarafından yapılan bir çalışma ile ülkemize yönelik büyüme eğrileri oluşturulmuştur. (Bkz aşağıdaki grafikler).
Aynı yaş ve cinste 100 çocuğun ölçüm değerleri alınıp küçükten büyüğe sıralandığında en baştan 3. (üçüncü) sırada olan çocuğun ölçüsü 3. persentil, 50. sıradaki 50. persentil, sondan 3. de 97. persentil olarak belirlenir. 3 ve 97. persentiller, normalin alt ve üst sınırı kabul edilir. Sınırın dışında kalan ölçümler çocuğun büyümesinde kabul sorun olabileceğini düşündürür. Tek ölçümle büyüme sorunu tanısı konmaz, belli aralıklarda tekrarlayan düzenli ölçümler gerekir.

Düzenli ölçümler neyi ifade eder?

Bebeğinizin kilosu ve boyunun ölçülmesi, beklenildiği gibi büyüdüğü ve geliştiğinin onaylanmasına ve gelişmesini etkileyebilecek olası sorunların tespit edilmesine yardımcı olur.

Büyüme çizelgeleri niçin kullanılır?

Çizelge üzerinde bebeğinizin gelişimini işaretleyerek beklenen büyüme düzeni ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Her bebek farklı olduğundan doldurulmuş olan hiçbir çizelge birbirine benzemez. Hatta ikizlerin bile büyüme düzenleri farklıdır.
Eğer bebeğinizin büyümesi normal dışı gözüküyorsa, sağlık görevliniz veya doktorunuz neler olup bittiğini anlayabilmek için daha yakından bakmayı arzu edebilir. Bunun için daha detaylı ölçümlerin alınması, beslenmeye yakından bakılması ve diğer noktaların araştırılması gerekebilir. Bu tür bir muayeneden geçen çoğu çocuğun tamamen normal olduğu görülür. Ancak bundan emin olabilmek için çizelgede görülen normal dışı büyüme düzeninin kontrol edilmesi önemlidir.
Büyüme çizelgesi sadece kayıtlı kullanıcılar içindir. Lütfen kaydolun veya giriş yapın.

Kayıtlı kullanıcılar:

Bu etkileşimli Büyüme Çizelgeleri, Çocuk Sağlığı Derneği tarafından kabul edilmiş ve geliştirilmiştir. Büyüme Çizelgeleri ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri Hekimleri (Çocuk Sağlığı Derneği) tarafından yapılan bir çalışma ile ülkemize yönelik büyüme eğrilerinden oluşturulmuştur.

Büyüme Çizelgeleri sadece bilgi amaçlı kullanılmalıdır. Bu çizelgeler, bebeğinizin eğitimli bir sağlık profesyoneli tarafından boyunun ölçülmesi, tartılması ve resmi Büyüme Çizelgeleri üzerinde düzgün biçimde çizilmesinin yerine geçemez. Bebeğinizin büyüme ve gelişimi hakkında duyabileceğiniz her türlü endişeyi lütfen bir sağlık mesleği mensubuna danışın.

Yorum yapabilmeniz için yapmanız gerekmektedir.